MBO

20 augustus 2021

Ook dit schooljaar zal Markteffect de mbo-, hbo- en wo-Imagomonitor in samenwerking met de deelnemende mbo’s, hogescholen en universiteiten uitvoeren. Na het afgelopen ‘corona’ studiekeuzejaar wordt het interessant om met elkaar inzichtelijk te maken of bepaalde KPI’s zich herstellen en welke effecten er zichtbaar zijn ten opzichte van pre-corona benchmarkjaar 2019-2020.

De Imagomonitor biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid om ieder schooljaar inzicht te krijgen in diverse belangrijke KPI’s waaronder bekendheid, oriëntatie, het imago en de overwegingsintentie onder studiekiezers. Daarnaast brengt de Imagomonitor met behulp van bovenstaande KPI’s de concurrentiepositie van iedere mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstelling in kaart, zowel binnen het eigen werkgebied als landelijk.

Door de steun en medewerking vanuit tientallen mbo-, hbo- en universitaire onderwijsinstellingen die zich al jaren committeren aan deelname aan de Imagomonitor, is een sociaal verbond ontstaan waardoor deze grootschalige monitor mogelijk is tegen een scherp tarief. De Imagomonitor biedt een uitgebreid onderzoek met een hoge respons onder studiekiezers en waardevolle inzichten met benchmarking en context.

Wilt u als onderwijsinstelling aansluiten bij de 2021-2022 editie van de Imagomonitor? Dat is nog mogelijk! In verband met de voorbereidingen op de Imagomonitor is de deadline voor het aansluiten bij deze editie vrijdag 24 september. Alle nieuwe en bestaande deelnemers kunnen tot en met donderdag 30 september hun eigen werkgebied, concurrenten en imago aspecten bij Markteffect aanleveren.

Heeft u vragen? Neem voor vragen gerust contact op met Davy Zwegers (Client Consultant Onderwijs) via d.zwegers@markteffect.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Markteffect kunt u contact opnemen met Markteffect , via info@markteffect.nl